advokacie a mediace

S námi na to
nebudete sami.

Spokojenost mých klientů je pro mne nejdůležitější.

Právo a mediace je svět, ve kterém dokáži najít tu nejlepší cestu pro Vás.

S námi na to nebudete sami

Právnický svět pro vás nemusí být místem abstraktních a nesrozumitelných paragrafů. S námi budete v obraze. Pomůžeme vám se zorientovat ve vašem problému, poskytneme vám varianty řešení, a vyhodnotíme klady a rizika každé z nich.

Co děláme jinak

Nasloucháme,
nediktujeme

Nepostavíme vás před hotovou věc, jsme na vaší straně. Vyslechneme si vaše poznatky i obavy a k řešení dojdeme společnými silami.

S námi
jste v obraze

Nemusíte se bát, že se v procesu ztratíte. Váš případ zůstane vaším případem a my vám budeme odbornou právní oporou.

Známe
své hodnoty

Zakládáme si na vzájemné důvěře, v práci jsme důsledné a své klienty vždy provázíme případem s empatií a pozitivním myšlením.

Jsme
v pohybu

Vyhledáváme nová řešení a postupy a snažíme se do advokátní praxe přinášet čerstvý a moderní pohled.

Ušetřete peníze a čas

Nepouštějte se do nekonečných a nákladných soudních sporů. Co by u soudu trvalo i několik let, vyřešíme v rámci mediace za několik hodin. Pomůžeme vám obnovit vaše obchodní i osobní vztahy na právní i morální úrovni, mimosoudně, bez zbytečných nákladů, bez sáhodlouhých jednání.

Komu jsme pomohly se rozumně dohodnout? Inspirujte se reálnými případy.

Případ 1: Stavební společnost vs. subdodavatel

Stavební společnost měla zhotovit stavbu, ale kvůli prodlení s jejím dokončením musela zaplatit objednateli stavby vysokou pokutu.

Konflikt

Stavební společnost vinila z prodlení svého subdodavatele a požadovala po něm náhradu zaplacené smluvní pokuty ve výši 800 000 Kč. Subdodavatel zavinění odmítal s tím, že prodlení zavinil další dodavatel.

Jak probíhal soudní proces?

Soudní spor trval celé 3 roky. Chyběly písemné smlouvy i důkazy, soudní řízení tak bylo pro obě strany velmi obtížné i nákladné.

Jak probíhala mediace?

Spor bránil oběma stranám v další spolupráci na zakázkách, které přicházely. My jsme celou věc vyřešili za 5 hodin mediace. Vyšlo najevo, že jednatel stavební společnosti a subdodavatel byli dlouholetí přátelé. Jejich spolupráce vždy probíhala bez problémů

Výsledek

Pomohly jsme obnovit vzájemnou důvěru klientů, kteří se dohodli na společné úhradě smluvní pokuty. Podařilo se napravit zpřetrhané osobní vztahy jednatelů, kteří mohli obnovit spolupráci na dalších zakázkách.

Případ 2: Vypořádání majetku po rozvodu

Bývalí manželé chtěli vypořádat společný majetek, který tvořilo několik nemovitostí, automobily (včetně jednoho veterána), podíl v prosperující společnosti a peněžní hotovost.

Konflikt

Pro vzájemnou averzi spolu nebyli bývalí manželé schopni komunikovat. Jejich rozhovor vždy po krátkém čase končil hádkou a demonstrativním odchodem jednoho z nich.

Jak by probíhal soudní proces?

Advokáti odhadovali délku sporu včetně všech možných opravných prostředků na 5–7 let.

Jak probíhala mediace?

Mediace skončila úspěšně po 4 setkáních, každé o délce 3 hodin. S naší pomocí se strany po dlouhé době setkaly na neutrální půdě. Pomohly jsme jim překonat vyhrocené okamžiky společného setkání a dovedly je ke konstruktivní debatě o rozdělení majetku.

Výsledek

Manželé se znovu vrátili ke klíčovým okamžikům rozvratu jejich manželství. Rodinné vztahy se vyřešily a uklidnily, což mělo velmi pozitivní vliv nejen na bývalé manžele, ale zejména na jejich děti.

Případ 3: Náhrada škody zaměstnance vůči zaměstnavateli

Stavební společnost musela z důvodu špatného zaměření stavebních prací, předělat celou zakázku. Škoda se vyšplhala na 300 000 Kč.

Konflikt

Zaměstnavatel požadoval úhradu škody po zaměstnanci, který zaměření prováděl. Zaměstnanec se náhradě škody bránil s tím, že zaměření zakázky nebylo v popisu jeho práce. Spor vedl až k ukončení pracovního poměru.

Jak by probíhal soudní proces?

Soudní spor by trval nejméně 4 roky. Kromě soudních poplatků by se musela hradit odměna advokátům a znalcům, kteří by vypracovali posudky, nutné pro rozhodnutí ve věci. Advokáti navíc nedokázali zaručit úspěch ve věci ani jedné ze stran.

Jak probíhala mediace?

Stačily 3 hodiny mediace. Vyšlo najevo, že pracovní vztah fungoval až do sporu velmi příznivě. Zaměstnavatel byl velmi spokojen se zaměstnancem, označil ho za jednoho z nejlepších obchodních zástupců.
Zaměstnanec považoval zaměstnavatele za špičku v oboru. Obrana zaměstnance byla jen formálním právním stanoviskem. Při mediaci uznal svou chybu.

Výsledek

Klienti se dohodli, že zaměstnanec uhradí škodu ve splátkách. Zaměstnanec pro zaměstnavatele začal opět pracovat, tentokrát externě, a ze zprostředkovaných obchodů získal lukrativní provizi. Splátky na náhradu škody byly hrazeny právě z této provize, která ve výsledku měsíční splátky vždy značně převyšovala.

Když už přemýšlíte, že nás potřebujete, je ten správný čas nás kontaktovat!

JUDr. Lucie Blažková

advokátka-mediátorka

+420 739 626 458
blazkova@advokacie-mediace.cz

Přečtěte si něco o nás: Linkedin

JUDr. Barbara Drahokoupilová

advokátka-mediátorka

+420 724 173 722
drahokoupilova@advokacie-mediace.cz

Přečtěte si něco o nás: Linkedin

Solní 274/12, 301 00 Plzeň

© advokacie-mediace, 2016